COVID-19

VERPLICHTE REGISTRATIE – REGISTRATION OBLIGATOIRE

  Registratieplicht in horeca

  Een persoon per tafel moet een naam, telefoonnummer en een e-mailadres nalaten.
  Zodat contactonderzoekers de mogelijkheid hebben om na te gaan wie op hetzelfde moment in het restaurant aanwezig was als een persoon die achteraf met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Als online registratie echt niet lukt, vraag hulp aan een kelner of vraag een document om in te vullen aub.
  Als men online de reservatie heeft gemaakt voor in de zaal of veranda, hoeft men zich niet meer te registreren

  PRIVACY: de gegevens worden na veertien dagen vernietigd en worden voor niets anders gebruikt dan contact opzoekingen.

  Mondmaskers

  Klanten moeten voortaan ook een masker dragen, als men binnenkomt, bij het buitengaan of als men naar het toilet moet, maar niet als je in je bubbel aan tafel zit.

  Obligation d’inscription en restauration

  Une personne par table doit fournir un nom, numéro de telephone et une adresse e-mail.
  Pour que les enquêteurs de contact aient la possibilité de déterminer qui était présent dans le restaurant en même temps qu’une personne qui semble a posteriori être infectée par le corona virus. Si l’inscription en ligne ne fonctionne vraiment pas, veuillez demander de l’aide ou une document pour remplir.
  Si vous avez effectué une réservation en ligne pour la salle ou la véranda, vous n’avez plus besoin de vous inscrire

  CONFIDENTIALITÉ: les données sont détruites après quatorze jours et ne sont utilisées à rien d’autre que la recherche des contacts.

  Masques buccaux

  Les clients doivent également porter un masque en entrant, sortant ou allant aux toilettes, pas en étant assis à table dans votre bulle.